Ebook Web Development tiếng việt của Izweb

Rate this post

Ebook Web Development tiếng việt của Izweb, tài liệu cho lập trình viên mới vào nghề, BA, tester cần tìm hiểu về Web Development

Nội dung của sách đã khá lâu, từ khi biết đến Izweb từ năm 2010 đến nay, cuốn sách này vẫn luôn được giới thiệu cho các bạn thự tập,những fresher khi muốn theo đuổi con đường lập trình website

Chương 1 : Bạn cần gì để thiết kế một trang web

Chương 2 : Thiết kế và xây dựng website

Chương 3 : Những điều nên và không nên trong thiết kế website

Chương 4 : SEO

Chương 5 : Những thủ thuật trong thiết kế và lập trình

Chương 6 : Phát triển web

Chương 7 : Kỹ năng viết bài

Chương 8 : Dịch vụ Hosting

Chương 9 : Dịch vụ tên miền

Chương 10 : Chiến lượt phát triển một trang web

Chương 11 : Luật bản quyền

web development

Nhận thông tin mới từ smagic39

Đăng ký nhận nội dung thú vị từ email của bạn

Cảm ơn bạn

Có gì đó sai sai, bạn kiểm tra lại thông tin.

smagic39
 

Nhân thông tin mới
từ email

Đăng ký đọc tin tức THÚ VỊ từ mail theo cách không thể thú vị hơn

Cảm ơn đã theo dõi.

Có gì đó sai sai, bạn kiểm tra lại

%d bloggers like this: