Dịch vụ website hosting domain

Thông tin dịch vụ website hosting domain dành cho cá nhân, sinh viên, doanh nghiệp muốn triển khai các dịch vụ  website, ecommerce, email, lms  đào tạo trực tuyến cùng nhiều tính năng khác trên VPS, hosting, Cloud

 

 1. Cài đặt LAMP
 2. Tối ưu LAMP
 3. Cài đặt Lemp
 4. Tối ưu Lemp server
 5. Cài đặt openlitespeed
 6. Cài đặt Mail Server
 7. Cài đặt Monitoring
 8. Cài đặt BigBluebutton
 9. Tích hợp BigBluebuton với các mã nguồn mở
 10. Cài đặt Zpanel CP
 11. Cài đặt Vesta CP
 12. Cài đặt kloxo-mr
 13. Dịch vụ quản trị hệ thống
 14. Cài đặt WordPress
 15. Tối ưu WordPress
 16. Bảo mật WordPress
 17. Cài đặt Magento
 18. Tối ưu Magento
 19. Cài đặt Nodejs
 20. Quản trị Server
 21. Cài đặt Geoserver phát triển ứng dụng map

Liên hệ gửi về :

email : smagic39@gmail.com

skype :  smagic39

facebook :  fb.com/smagic39

Tiêu đề là  các dịch vụ bạn muốn ở trên