Category Archives for "Thông tin công nghệ"

Bản vá lỗi nghiêm trọng SA-CORE-2018-002

0.0 00 Bản vá lỗi nghiêm trọng SA-CORE-2018-002 có mấy phiên bản phổ biến được đề xuất bên dưới. Drupal chặt chẽ, an toàn nhưng hơi phức tạp xử dụng, phát sinh lỗi việc đầu tiên là backup database, tạo version code rồi từ từ xử lý.   Drupal core – Highly critical – Remote […]

Chi tiết

Tăng tốc độ internet với Cloudflare DNS 1.1.1.1

0.0 00 Sau đây là lời quảng cáo của giúp bạn tăng tốc độ internet với Cloudflare DNS 1.1.1.1  You’re two minutes away from browsing a faster, more private internet. Nếu bạn từng quen với các dịch vụ OpenDNS và Google DNS trong những lúc khó khăn khi truy cập Facebook hoặc kết nối ra nước ngoài, […]

Chi tiết