Category Archives for "Ebooks"

Phương pháp đọc sách và bonus 101 Cuốn sách kinh doanh

0.0 00 Phương pháp đọc sách và bonus 101 Cuốn sách kinh doanh , sẽ còn nhiều nữa, nhưng vấn đề quan trọng làm sao đọc hết, bao giờ đọc hết đây, hãy áp dụng phương pháp sau và thực hành. 1. Chuẩn bị tâm thế tập trung Nếu bạn chỉ đọc cho vui, giết […]

Chi tiết

Ebook Web Development tiếng việt của Izweb

0.0 00 Ebook Web Development tiếng việt của Izweb, tài liệu cho lập trình viên mới vào nghề, BA, tester cần tìm hiểu về Web Development Nội dung của sách đã khá lâu, từ khi biết đến Izweb từ năm 2010 đến nay, cuốn sách này vẫn luôn được giới thiệu cho các bạn thự tập,những […]

Chi tiết