Business Analyst kèm sách BABOK

Business Analyst kèm sách BABOK

Business Analyst kèm sách BABOK hỗ trợ các bạn tiếp cận với nghiệp vụ BA và thi chứng chỉ.

BABOK® – viết tắt của từ Business Analysis Body of Knowledge®quyển sách này được xem là tài liệu “kinh điển” dành cho BA,  do học viện quốc tế IIBA tổng hợp và phát hành. Và với phiên bản 3.0 vừa được cập nhật, tin chắc rằng, nội dung kiến thức từ quyển tài liệu có thể nỏi là “tiêu chuẩn của tài liệu BA” đã chuyên sâu, nay lại chuyên sâu và càng dễ hiểu hơn nữa sẽ là bạn đồng hành tốt nhất cho các bạn đã, đang, và sẽ là Business Analyst.

Link download  Business Analyst BABOK 3.0

Đọc thêm sách trong mục ebook

%d bloggers like this: