An toàn khi truy cập internet

An toàn khi truy cập internet

An toàn khi truy cập internet ít khi được quan tâm chỉ khi chúng ta bị “dính virus”

Vậy an tâm nhất các bạn chuẩn bị những công cụ bên dưới. Bởi vì một bất kỳ hệ điều hành nào cũng bị virus, cũng bị nhòm ngó hết.

Mình muốn tăng tốc độ internet

Lastpass  dùng để bảo mật và lưu trữ mật khẩu, có đầy đủ phiên bản cho mobile, desktop.

Avast Security nhớ bật chế độ internet, vào website avast sẽ chặn lại và hỏi bạn có muốn truy cập .

avast security

%d bloggers like this: